متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت

متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت کیست؟

متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت (Oral and maxillofacial radiologist)  یکی از پزشکانی می باشد که تخصص های ده گانه دندانپزشکی را دریافت کرده است. متخصصین در این رشته توانسته اند یک برنامه آموزشی بسیار پیشرفته که در مورد رادیولوژی دهان می باشد را تکمیل کنند و مراحل دیگر آن را پشت سر بگذارند.

آنها قادر به تماشا کردن چیزهای خاصی در رادیوگرافی بیمار هستند که به طور معمول و از طریق بصری نمی توانید آنها را مشاهده کنید. این متخصص به وسیله مشاهده خود ریشه ها و استخوان های هر فرد بیمار را به بهترین نحو ممکن می تواند تشخیص دهد. در تشخیص دادن بسیاری از شرایطی که مربوط به بیماری دهان و گلو هم می باشد این بیمار تخصص بسیار زیادی دارد.

دکمه بازگشت به بالا