پکیج های مدیریت اینستاگرام

مدیریت اینستاگرام پکیج کلینیکماهانه
 • طراحی هایلایت، LAYOUT و چیدمان
 • تولید محتوا و طراحی ۲۰ پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی + کپشن
 • طراحی ۲۰ استوری
 • ۱۲ فوتوموشن/ریلز
 • مشاوره جهت افزایش نرخ تعامل و فالور
 • ساخت ۳ تیزر
 • ادمین اختصاصی
پرمخاطب
مدیریت اینستاگرام پکیج VVipماهانه
 • طراحی هایلایت، LAYOUT و چیدمان
 • تولید محتوا و طراحی ۱۶ پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی + کپشن
 • طراحی ۱۶ استوری
 • ۸ فوتوموشن/ریلز
 • مشاوره جهت افزایش نرخ تعامل و فالور
 • ساخت ۱ تیزر
 • ادمین اختصاصی
مدیریت اینستاگرام پکیج VIPماهانه
 • طراحی هایلایت، LAYOUT و چیدمان
 • تولید محتوا و طراحی ۱۲ پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی + کپشن
 • طراحی ۱۲ استوری
 • ۴ فوتوموشن/ریلز
 • مشاوره جهت افزایش نرخ تعامل و فالور
مدیریت اینستاگرام پکیج CIPماهانه
 • طراحی هایلایت، LAYOUT و چیدمان
 • تولید محتوا و طراحی ۱۰ پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی + کپشن
 • طراحی ۱۰ استوری
 • ۲ فوتوموشن/ریلز

پکیج های مدیریت اینستاگرام

مدیریت اینستاگرام پکیج CIPماهانه
 • طراحی هایلایت، LAYOUT و چیدمان
 • تولید محتوا و طراحی ۱۰ پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی + کپشن
 • طراحی ۱۰ استوری
 • ۲ فوتوموشن/ریلز
مدیریت اینستاگرام پکیج VIPماهانه
 • طراحی هایلایت، LAYOUT و چیدمان
 • تولید محتوا و طراحی ۱۲ پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی + کپشن
 • طراحی ۱۲ استوری
 • ۴ فوتوموشن/ریلز
 • مشاوره جهت افزایش نرخ تعامل و فالور
پرمخاطب
مدیریت اینستاگرام پکیج VVipماهانه
 • طراحی هایلایت، LAYOUT و چیدمان
 • تولید محتوا و طراحی ۱۶ پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی + کپشن
 • طراحی ۱۶ استوری
 • ۸ فوتوموشن/ریلز
 • مشاوره جهت افزایش نرخ تعامل و فالور
 • ساخت ۱ تیزر
 • ادمین اختصاصی
مدیریت اینستاگرام پکیج کلینیکماهانه
 • طراحی هایلایت، LAYOUT و چیدمان
 • تولید محتوا و طراحی ۲۰ پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی + کپشن
 • طراحی ۲۰ استوری
 • ۱۲ فوتوموشن/ریلز
 • مشاوره جهت افزایش نرخ تعامل و فالور
 • ساخت ۳ تیزر
 • ادمین اختصاصی

نمونه خدمات مدیریت اینستاگرام

نمونه تولید محتوای اینستاگرام کلینیک اینتیما
نمونه تولید محتوای اینستاگرام کلینیک سلامت جنسی
نمونه تولید محتوای اینستاگرام دکتر افسانه عهدنو
مدیریت اینستاگرام دکتر غلامحسن حیات اله
مدیریت اینستاگرام دکتر فرجاد
مدیریت اینستاگرام دکتر زهرا امام
مدیریت اینستاگرام دکتر نادری فر
مدیریت اینستاگرام دکترآرمان جلیلوند
مدیریت اینستاگرام دکتر محمد حلوایی
مدیریت اینستاگرام مانترا سنتر
نمونه تولید محتوای اینستاگرام کلینیک فرشته
نمونه تولید محتوای اینستاگرام دکتر آویشن محمدی
مدیریت اینستاگرام دکتر تورج مکرمی
مدیریت اینستاگرام دکتر کتایون عمانیان
مدیریت اینستاگرام دکت آرش جهانشاهی
مدیریت اینستاگرام کلینیک ژنومسل
مدیریت اینستاگرام دکتر عطیه ملک محمدی
مدیریت اینستاگرام دکتر نجمه درویشیان
مدیریت اینستاگرام دکتر فرزانه قلی‌پور