خدمات موشن گرافی و ویدئو مارکتینگ

اهمیت ویدئو مارکتینگ پزشکی

اهمیت ویدئو مارکتینگ امروزه بر هیچ شخص پوشیده نمی باشد. با توجه به اینکه افراد زمان کمتری برای مطالعه متن های طولانی دارند و اکثر مایل هستند تا در زمان بین کارهای اداری و شخصی، اخبار و فضای مجازی را دنبال نمایند، لذا نیاز می باشد تا کلینیک ها و پزشکان بر معرفی خدمات به وسیله موشن گرافی اقدام به تبلیغات پزشکی نمایند. تاثیر ویدئوی پزشک در جذب بیمار تا حدی زیاد است که تحقیقات نشان داده است، پزشکان می توانند بهترین اینفلوئنسرها باشند.

دلیل اهمیت ویدئو مارکتینگ:

امروزه بسیاری از پزشکان و کلینیک های درمانی اقدام به معرفی خدمات به وسیله موشن گرافی می نمایند زیرا تحقیقات نشان داده است که حدود ۶۵ درصد افراد دانسته های خود را به وسیله دیدار به دست می آورند. همچنین بیش از ۹۵ درصد اطلاعاتی که در حافظه بلند مدت افراد قرار دارد مربوط به مواردی است که ما با چشم دیده ایم. با در نظر گرفتن تحقیقاتی که در اواخر سال ۲۰۱۹ انجام شد، مشخص گردید که تبلیغات پزشکی که اقدام به معرفی خدمات به وسیله موشن گرافی می نمایند، حدود ۴۳ درصد بیشتر نسبت به سایر تبلیغات موثر واقع می شوند.

نمونه ای از عناوین خدمات ویدئو مارکتینگ و موشن گرافی در طب مارکتینگ

خدمات موشن گرافی و ویدئو مارکتینگ طب مارکتینگ

نمونه ساخت لوگوموشن برای دکتر کاظم زاده

نمونه ساخت تیزر تبلیغاتی کلینیک فرشته

نمونه ساخت تیزر برای کلینیک زیبایی حیات

نمونه طراحی تیزر رعایت پروتکل های بهداشتی

نمونه ساخت فتوموشن دکتر الهام فرجاد

نمونه ساخت فتوموشن دکتر الهام فرجاد

نمونه طراحی تیزر دکتر الهام فرجاد

نمونه ساخت لوگوموشن دکتر الهام فرجاد

نمونه ویدئو معرفی خدمات دکتر کتایون عمانیان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.