مشاوره راه اندازی کلینیک

۱۰ فاکتور لازم برای راه اندازی کلینیک و مطب:

در راه اندازی مطب و کلینیک مثل راه‌ اندازی کلینیک دندانپزشکی، همانند هر کارآفرین جدید دیگری نیاز به پشت سر گذاشتن یک سری سلسله مراتب خاصی دارد که در زیر به آن پرداخته می‌شود:

 • طرح کسب و کار یا تجارت خود را مشخص نمایید.
 • امکان سنجی صورت گیرد.
 • برنامه ریزی نمایید.
 • برای ایده خود طرح مالی خاص داشته باشید.
 • برای فعالیت خود یک ساختار معین تعریف کنید.
 • برای فعالیت خود یک نام تجاری انتخاب کنید.
 • مجوزهای لازم را دریافت نمایید.
 • برای کسب و کار خود یک مکان مناسب انتخاب نمایید.
 • سیستم مدیریت مطب یا کلینیک داشته باشید.
 • تبلیغات پزشکی را فراموش نکنید.

جهت مشاهده مقاله “اصول راه اندازی کلینیک” کلیک نمایید. این مقاله می‌تواند برای افرادی که به دنبال راه اندازی کلینیک دندانپزشکی هستند هم بسیار مفید باشد.

نمونه ای از عناوین خدمات مشاوره راه اندازی کلینیک در طب مارکتینگ

مشاوره راه اندازی کلینیک و مطب

پکیج های مشاوره برندینگ و دیجیتال مارکتینگ

پرمخاطب
مشاوره برندینگدیجیتال مارکتینگپکیج VVIP
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی
 • تحلیل رقبا
 • آنالیز وضعیت موجود
 • آنالیز تبلیغات و اقدامات
 • سیستم‌سازی و منابع انسانی
 • تنظیم دستورالعمل و قراردادها
مشاوره برندینگدیجیتال مارکتینگپکیج VIP
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی
 • تحلیل رقبا
 • آنالیز وضعیت موجود
 • آنالیز تبلیغات و اقدامات
مشاوره برندینگدیجیتال مارکتینگپکیج CIP
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی

پکیج های مشاوره برندینگ و دیجیتال مارکتینگ

مشاوره برندینگدیجیتال مارکتینگپکیج CIP
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی

مشاوره برندینگدیجیتال مارکتینگپکیج VIP
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی
 • تحلیل رقبا
 • آنالیز وضعیت موجود
 • آنالیز تبلیغات و اقدامات
پرمخاطب
مشاوره برندینگدیجیتال مارکتینگپکیج VVIP
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی
 • تحلیل رقبا
 • آنالیز وضعیت موجود
 • آنالیز تبلیغات و اقدامات
 • سیستم‌سازی و منابع انسانی
 • تنظیم دستورالعمل و قراردادها

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.