مشاوره راه اندازی کلینیک

۱۰ فاکتور لازم برای راه اندازی کلینیک و مطب:

راه اندازی مطب و کلینیک همانند هر کارآفرین جدید دیگری نیاز به پشت سر گذاشتن یک سری سلسله مراتب خاصی دارد که در زیر به آن پرداخته می شود:

 • طرح کسب و کار یا تجارت خود را مشخص نمایید.
 • امکان سنجی صورت گیرد.
 • برنامه ریزی نمایید.
 • برای ایده خود طرح مالی خاص داشته باشید.
 • برای فعالیت خود یک ساختار معین تعریف کنید.
 • برای فعالیت خود یک نام تجاری انتخاب کنید.
 • مجوز های لازم را دریافت نمایید.
 • برای کسب و کار خود یک مکان مناسب انتخاب نمایید.
 • سیستم مدیریت مطب یا کلینیک داشته باشید.
 • تبلیغات پزشکی را فراموش نکنید.

جهت مشاهده مقاله “اصول راه اندازی کلینیک” کلیک نمایید.

نمونه ای از عناوین خدمات مشاوره راه اندازی کلینیک در طب مارکتینگ

مشاوره راه اندازی کلینیک و مطب

پکیج های مشاوره برندینگ و دیجیتال مارکتینگ

پرمخاطب
مشاوره برندینگدیجیتال مارکتینگپکیج VVIP
 • ۵ جلسه ۲ ساعته
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی
 • تحلیل رقبا
 • آنالیز وضعیت موجود
 • آنالیز تبلیغات و اقدامات
مشاوره برندینگدیجیتال مارکتینگپکیج VIP
 • ۳ جلسه ۲ ساعته
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی
 • تحلیل رقبا
 • آنالیز وضعیت موجود
مشاوره برندینگدیجیتال مارکتینگپکیج CIP
 • ۳ جلسه ۲ ساعته
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی

پکیج های مشاوره برندینگ و دیجیتال مارکتینگ

مشاوره برندینگدیجیتال مارکتینگپکیج CIP
 • ۳ جلسه ۲ ساعته
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی

مشاوره برندینگدیجیتال مارکتینگپکیج VIP
 • ۳ جلسه ۲ ساعته
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی
 • تحلیل رقبا
 • آنالیز وضعیت موجود
پرمخاطب
مشاوره برندینگدیجیتال مارکتینگپکیج VVIP
 • ۵ جلسه ۲ ساعته
 • تدوین گانت چارت زمانی
 • تدوین استراتژی
 • تحلیل رقبا
 • آنالیز وضعیت موجود
 • آنالیز تبلیغات و اقدامات

خدمات اجرایی

تبلیغات پزشکیراه اندازی مطب و کلینیکطب مارکتینگمشاوره راه اندازی کلینیک

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.