پکیج های طراحی سایت پزشکی و کلینیک

طراحی سایت پکیج Vvip
 • تعریف ۳۰ صفحه با URL اختصاصی
 • طراحی گرافیکی ۲۰ تصویر
 • ۵۰۰۰ کلمه محتوای متنی سئو شده
پرمخاطب
طراحی سایت پکیج VIP
 • تعریف ۱۵ صفحه با URL اختصاصی
 • طراحی گرافیکی ۱۰ تصویر
 • ۲۵۰۰ کلمه محتوای متنی سئو شده
طراحی سایت پکیج CIP
 • تعریف ۵ صفحه با URL اختصاصی
 • طراحی گرافیکی ۵ تصویر
 • ۱۰۰۰ کلمه محتوای متنی سئو شده

پکیج های طراحی سایت پزشکی و کلینیک

طراحی سایت پکیج CIP
 • تعریف ۵ صفحه با URL اختصاصی
 • طراحی گرافیکی ۵ تصویر
 • ۱۰۰۰ کلمه محتوای متنی سئو شده
پرمخاطب
طراحی سایت پکیج VIP
 • تعریف ۱۵ صفحه با URL اختصاصی
 • طراحی گرافیکی ۱۰ تصویر
 • ۲۵۰۰ کلمه محتوای متنی سئو شده
طراحی سایت پکیج Vvip
 • تعریف ۳۰ صفحه با URL اختصاصی
 • طراحی گرافیکی ۲۰ تصویر
 • ۵۰۰۰ کلمه محتوای متنی سئو شده

نمونه کار پشتیبانی سایت دکتر سونیا کاظم زاده

dr.kazemzadeh

نمونه کار سایت کلینیک دندانپزشکی فرشته

fereshteh dental group

نمونه کار سایت دکتر آیت اله بیاتیان

دکتر آیت اله بیاتیان

نمونه کار سایت دکتر مهشید داداش پور

دکتر مهشید داداشپور

نمونه کار سایت کلینیک سلامت جنسی

طراحی سایت کلینیک سلامت جنسی و باروری

نمونه کار سایت کلینیک کیان سلامت

کلینیک سونوگرافی و ماموگرافی دیجیتال کیان سلامت

نمونه کار سایت کلینیک روما

نمونه کار سایت دکتر حمیدرضا ضیاء

نمونه طراحی وبسایت دکتر حمیدرضا ضیاء

نمونه کار سایت دکتر فرشید راعی

نمونه طراحی وبسایت دکتر فرشید راعی

نمونه کار سایت دکتر آویشن محمدی

نمونه طراحی وبسایت دکتر آویشن محمدی

نمونه کار سایت دندانپزشکی دندانِ ما

نمونه طراحی وبسایت کلینیک دندانپزشکی روما

نمونه کار سایت مرکز دندانپزشکی بهکام

مرکز دندانپزشکی بهکام

نمونه کار سایت کلینیک دندانپزشکی ایمپلنتیا

کلینیک دندانپزشکی ایمپلنتیا