پکیج های طراحی سایت پزشکی و کلینیک

طراحی سایت پکیج کلینیک
 • تعریف ۵۰ صفحه با URL اختصاصی
 • طراحی گرافیکی ۴۰ تصویر
 • ۱۰۰۰۰ کلمه محتوای متنی سئو شده
طراحی سایت پکیج Vvip
 • تعریف ۳۰ صفحه با URL اختصاصی
 • طراحی گرافیکی ۲۰ تصویر
 • ۵۰۰۰ کلمه محتوای متنی سئو شده
پرمخاطب
طراحی سایت پکیج VIP
 • تعریف ۱۵ صفحه با URL اختصاصی
 • طراحی گرافیکی ۱۰ تصویر
 • ۲۵۰۰ کلمه محتوای متنی سئو شده
طراحی سایت پکیج CIP
 • تعریف ۵ صفحه با URL اختصاصی
 • طراحی گرافیکی ۵ تصویر
 • ۱۰۰۰ کلمه محتوای متنی سئو شده

پکیج های طراحی سایت پزشکی و کلینیک

طراحی سایت پکیج CIP
 • تعریف ۵ صفحه با URL اختصاصی
 • طراحی گرافیکی ۵ تصویر
 • ۱۰۰۰ کلمه محتوای متنی سئو شده
پرمخاطب
طراحی سایت پکیج VIP
 • تعریف ۱۵ صفحه با URL اختصاصی
 • طراحی گرافیکی ۱۰ تصویر
 • ۲۵۰۰ کلمه محتوای متنی سئو شده
طراحی سایت پکیج Vvip
 • تعریف ۳۰ صفحه با URL اختصاصی
 • طراحی گرافیکی ۲۰ تصویر
 • ۵۰۰۰ کلمه محتوای متنی سئو شده
طراحی سایت پکیج کلینیک
 • تعریف ۵۰ صفحه با URL اختصاصی
 • طراحی گرافیکی ۴۰ تصویر
 • ۱۰۰۰۰ کلمه محتوای متنی سئو شده

نمونه کار پشتیبانی سایت دکتر سونیا کاظم زاده

dr.kazemzadeh

نمونه کار سایت کلینیک دندانپزشکی فرشته

fereshteh dental group

نمونه کار سایت دکتر آیت اله بیاتیان

دکتر آیت اله بیاتیان

نمونه کار سایت دکتر مهشید داداش پور

دکتر مهشید داداشپور

نمونه کار سایت کلینیک سلامت جنسی

طراحی سایت کلینیک سلامت جنسی و باروری

نمونه کار سایت کلینیک کیان سلامت

کلینیک سونوگرافی و ماموگرافی دیجیتال کیان سلامت

نمونه کار سایت کلینیک روما

طراحی سایت کلینیک روما

نمونه کار سایت دکتر حمیدرضا ضیاء

نمونه طراحی وبسایت دکتر حمیدرضا ضیاء

نمونه کار سایت دکتر فرشید راعی

نمونه طراحی وبسایت دکتر فرشید راعی

نمونه کار سایت دکتر آویشن محمدی

نمونه طراحی وبسایت دکتر آویشن محمدی

نمونه کار سایت دندانپزشکی دندانِ ما

نمونه طراحی وبسایت کلینیک دندانپزشکی روما

نمونه کار سایت مرکز دندانپزشکی بهکام

مرکز دندانپزشکی بهکام

نمونه کار سایت کلینیک دندانپزشکی ایمپلنتیا

کلینیک دندانپزشکی ایمپلنتیا

نمونه کار سایت دکتر افسانه عهدنو

طراحی سایت دکتر افسانه عهدنو

نمونه کار سایت کلینیک دکتر تورج مکرمی

نمونه طراحی سایت دکتر تورج مکرمی

نمونه کار سایت دکتر علی مهدوی

نمونه طراحی سایت دکتر علی مهدوی

نمونه کار سایت دوزبانه آژانش گردشگری سلامت توس‌مدتور

سایت سلامت گردشگری توس مدتور

نمونه کار سایت پروفسور کامران عدلی

نمونه طراحی سایت پروفسور کامران عدلی

نمونه کار سایت کلینیک زیبایی پارسیان

نمونه طراحی سایت کلینیک زیبایی پارسیان

نمونه کار سایت دکتر آرش جهانشاهی

طراحی سایت دکتر آرش جهانشاهی

نمونه کار سایت دکتر عطیه ملک محمدی

طراحی سایت دکتر عطیه ملک محمدی

نمونه کار سایت شیرین فتحعلی‌پور

طراحی سایت شیرین فتحعلی‌پور

نمونه کار سایت کلینیک زیبایی نیوشا

کلینیک زیبایی نیوشا

نمونه کار سایت کلینیک دندانپزشکی ارغوان

طراحی سایت کلینیک دندانپزشکی ارغوان