خدمات طراحی ست اداری کلینیک

طراحی ست اداری

اصول طراحی سرنسخه، یکی از مهمترین مباحثی است که در زمینه طراحی ست های های مطب و کلینیک های پزشکی باید به آن پرداخته شود. اهمیت داشتن ست اداری برای کلینیک تا حدی مهم است که بسیاری از مدیران، پس از آنکه کلینیک ها و درمانگاه ها ساختار اولیه خود را پیدا نمودند، به فکر استفاده از سرنسخه و ست های مخصوص هستند. در واقع یکپارچگی نشان دهنده نظم یک محیط درمانی می باشد. در واقع یکپارچگی نشان دهنده نظم یک محیط درمانی می باشد. امروزه بسیاری از درمانگاه ها با توجه به اهمیت داشتن ست اداری برای کلینیک بر اساس برندبوک طراحی شده به صورت یکسان استفاده می کنند تا این نظم در فعالیت ها حاکم باشد. اهمیت استفاده از بروشور مناسب بر هیچ شخصی پوشیده نیست زیرا این مورد باعث می شود تا افراد با خدمات کلینیک و مرکز درمانی آشنا شوند و راحت تر به نیازهایشان پاسخ داده شود.

لوگوی اختصاصی پزشک

اهمیت داشتن یک لوگو برای پزشک کمتر از یک مطب شیک و دیزاین عالی نیست. به صورت کلی المان های تصویری بهتر در خاطر افراد باقی می مانند و راحت تر نیز بازیابی می شوند. یک پزشک یا یک کلینیک زمانی که بخواهد فعالیت خود را آغاز کند، می بایست حتما کارت ویزیت داشته باشد. معمولا در داخل کارت ویزیت و یا حتی به عنوان تم و پس زمینه، لوگوی انتخابی می تواند مفید واقع شود.

نمونه ای از عناوین خدمات طراحی ست اداری کلینیک در طب مارکتینگ

خدمات طراحی ست اداری کلینیک طب مارکتینگ

نمونه طراحی سربرگ

نمونه طراحی پاکت نسخه

نمونه طراحی سرنسخه

نمونه طراحی کارت ویزیت

نمونه طراحی لوگو

لوگو گروه دندانپزشکی فرشته

کاتالوگ گروه دندانپزشکی فرشته

کاتالوگ گروه دندانپزشکی فرشته

نمونه کاتالوگ های تخصصی

بروشور مراقبت پس از پروتز دندان
بروشور مراقبت پس از جراحی دندان
بروشور مراقبت پس از زیبایی
کاتالوگ پیشگیری از کرونا
بروشور مراقبت پس از اندو
بروشور مراقبت بعد از بلیچینگ

خدمات اجرایی

طراحی ست اداریطراحی ست اداری کلینیکطراحی ست اداری مطبطراحی سربرگ و سرنسخهطراحی کارت ویزیت پزشک

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.