خدمات مدیریت اینستاگرام

الزام حضور پزشک در اینستاگرام

نقش اینستاگرام برای پزشک در گذشته شاید به اندازه امروزه پررنگ نبود. در آن زمان تبلیغات پزشکی در بهترین حالات از طریق تراکت های مربوطه و یا تبلیغات تلویزیونی بود. اما با توجه به گسترش فناوری و استفاده عموم مردم از فضای مجازی نمی توان منکر جذب بیمار از تبلیغات اینستاگرام و یا دایرکت دادن به پزشک در اینستاگرام شد. با این توضیح محتوای اینستاگرامی مناسب برای پزشک می تواند یکی از فاکتور های موفقیت وی در دنیای رو به رشد امروز باشد.

نقش اینستاگرام پزشک در تجارت های امروزی:

شبکه های مجازی همانند اینستاگرام به یک مکان عالی برای پزشکان و کلینیک ها تبدیل شده است که بتوانند از تخصص و مهارت های خود اطلاعات و تصاویر در اختیار بیماران قرار دهند. از آنجا که طبیعت اینستاگرام بر روی فیلم و تصویر است و در نظر گرفتن این موضوع که محتوای تصویری بیش از محتوای متنی می تواند بر مخاطب تاثیر بگذارد لذا نمی توان منکر نقش اینستاگرام برای پزشک و جذب بیمار از اینستاگرام شد.

نمونه ای از عناوین خدمات مدیریت اینستاگرام در طب مارکینگ

خدمات مدیریت و تبلیغات گسترده اینستاگرام طب مارکتینگ

پکیج های مدیریت اینستاگرام

مدیریت اینستاگرام پکیج کلینیکماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۴ بار در هفته
پرمخاطب
مدیریت اینستاگرام پکیج VVipماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۳ بار در هفته
مدیریت اینستاگرام پکیج VIPماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۲ بار در هفته
مدیریت اینستاگرام پکیج CIPماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۱ بار در هفته

پکیج های مدیریت اینستاگرام

مدیریت اینستاگرام پکیج CIPماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۱ بار در هفته
مدیریت اینستاگرام پکیج VIPماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۲ بار در هفته
پرمخاطب
مدیریت اینستاگرام پکیج VVipماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۳ بار در هفته
مدیریت اینستاگرام پکیج کلینیکماهانه
  • تولید محتوای پست یا استوری اختصاصی ۴ بار در هفته

نمونه کار مدیریت اینستاگرام کلینیک دندانپزشکی فرشته

نمونه تولید محتوای اینستاگرام کلینیک فرشته

نمونه کار مدیریت اینستاگرام کلینیک اینتیما

نمونه تولید محتوای اینستاگرام کلینیک اینتیما

نمونه کار مدیریت اینستاگرام کلینیک سلامت جنسی و باروری

نمونه تولید محتوای اینستاگرام کلینیک سلامت جنسی

نمونه کار مدیریت اینستاگرام دکتر آویشن محمدی

نمونه تولید محتوای اینستاگرام دکتر آویشن محمدی

خدمات اجرایی

تبلیغات پزشکیتعرفه مدیریت اینستاگرامتولید محتوای پزشکیمدیریت اینستاگرام

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.