خدمات چاپ و نشر کتاب

اهمیت داشتن کتاب برای پزشک

اعتمادسازی به پزشک یکی از اهدافی است که در بحث برندینگ پزشکی و برندسازی پزشک باید به آن توجه داشت. این شاخص دارای تبصره های متفاوتی می باشد. یکی از گزینه هایی که در تبلیغات پزشکی نیز می توان به آن تکیه نمود و در برندینگ پزشکی جایگاه ویژه ای دارد، تکیه بر کتاب هایی است که پزشک آن ها را تالیف و یا ترجمه نموده است.
اعتمادسازی به پزشک در جامعه امروز که رقابت بسیاری وجود دارد، گاهاً دشوار و سخت می باشد اما می توان با بیان نمودن شواهد عینی و ملموس به این هدف نزدیک شد. در مقاله نقش کتاب در اعتمادسازی پزشک توضیحات تکمیلی در این خصوص مطرح شده است.

نمونه ای از عناوین خدمات چاپ و نشر کتاب طب مارکتینگ

خدمات چاپ-نشر کتاب در طب مارکتینگ

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.